Ve startovní listině závodu se nachází pouze závodníci se zaplaceným startovným a spárovanou platbou.